COREPOWER YOGA TORRANCE

 

Monday C2 Heated Power Flow                           6:30pm

Monday HPF Hot Power Fusion                          7:45pm

 

COREPOWER YOGA REDONDO BEACH

Tuesdays C2 Heated Power Flow                         7:00pm

 

SOHO YOGA - Hermosa Beach

Tuesdays Fuse Flow                                                   4:00pm

 

EVOKE Yoga- Downtown LA

Sundays -Kundalini Yoga                                        5:30pm 

 

Also available for Privates, parties, energy healing

 

 

www.YogaPartyCrashers.com

       www.jalaclothing.com